Biolight är baserad på avancerad teknik som med hjälp av rött och infrarött, pulserat ljus påskyndar kroppens egen förmåga till läkning. Biolight har en cirkulationsökande effekt.