Behandlingen föregås av en noggrann undersökning och diagnos där vi tittar på orsaken bakom symtomen med en helhetssyn. För att uppnå förbättrad funktion och rörlighet samt smärtlindring arbetar jag främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå som manipulation och mobilisering av leder och kotpelare. Den ledinriktade behandlingen kombineras med mjukdelsbehandling som interferens ström, ultraljud, akupunktur, massage och BioLight .

Vilken kombination av behandlingsmetoder som används bestäms av skadan och symtomens art samt vad som blir bäst för varje enskild persons förutsättningar. Samtliga behandlingsmetoder syftar till att påskynda läkningsprocessen genom att öka rörligheten, öka cirkulationen samt att minska smärtan.

För att undvika att besvären återkommer görs alltid uppföljning med råd om träning/rehabilitering, förbättrad ergonomi och kroppshållning.

För att uppnå bästa tänkbara resultat av behandlingen så samarbetar jag med andra specialister och då kan kombination av behandlingen med ett besök hos läkare, kostrådgivare eller fotspecialist vara aktuellt.

Vill du veta mer hur naprapater arbetar, läs här >>